MANAGEMENT EXISTUJÍCÍ KRIZE


7/ Počet hlavních řešených problémů

  • obecně maximálně sedm (7), za předpokladu, že je mezi nimi stanoveno pořadí dle priority

8/ Ekonomika

  • dočasně nerozhoduje při podnikání zisk, ale nutnost neprohloubení krize

9/ Organizace subjektu

  • vhodnější je zachovat původní organizaci do doby zvládnutí krize
  • realizace změn se doporučuje v nejnutnějších případech