Úvod

Před začátkem zpeněžování majetkové podstaty musí KM / IS zjistit, jaká je reálná tržní hodnota majetku, který se chystá prodávat.

Postupy k určení této hodnoty majetku budou vysvětleny v osmé (8) přednášce.

Zaměříme se na základní metody oceňování jednotlivých majetkových položek.

Realizací ocenění majetkové podstaty je splněn předpoklad pro zahájení zpeněžování / prodeje.

Zkratky

  • – insolvenční řízení
  • KM – krizový manažer
  • PO – právnická osoba
  • – bankovní účet
  • COB – cena obvyklá
  • IS – insolvenční soud / správce
  • FO – fyzická osoba
  • ZP – znalecký posudek
  • ZOM – zákon o oceňování majetku