METODY OCEŇOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU


Nemovitý majetek


Informace potřebné k ocenění nemovitostí:

  • aktuální výpis z katastru nemovitostí,
  • snímek z katastrální mapy,
  • projektová dokumentace,
  • skutečnost mající vliv na tržní hodnotu (opravy / technické zhodnocení / hlučnost),
  • nájemné / smlouvy o pronájmu,
  • fotodokumentace,
  • prohlídka nemovitosti