4/ METODY OCEŇOVÁNÍ OBĚŽNÉHO MAJETKU (OM)


Zásoby

  • Oceňují se běžně reprodukčními cenami. Suroviny / materiál se ocení aktuálními cenami dodavatelů.
  • Ocenění je třeba upravit o případné srážky s ohledem na zastarání / neprodejnost / velké zásoby.

Peníze

  • Hotovost / se oceňují zásadně v nominální hodnotě.