VOLBA METODY OCENĚNÍ PODNIKU V KONKURSU

Ocenění účetní hodnotou

VÝHODY (+) NEVÝHODY (-)
vysoká prokazatelnost ocenění užívá neaktuálních / historických cen
zobrazuje proporce majetkové / zdrojové struktury postupem času se odchyluje od ekonomické reality
metodicky jednoduchá čerpá pouze informace z účetních evidencí
časově nenáročná malá / omezená vypovídací schopnost