VOLBA METODY OCENĚNÍ PODNIKU V KONKURSU


Výnosové metody


Tři (3) základní metody výnosového ocenění podniku:

  • A. Metoda diskontovaného peněžního toku (discounted cash flow = DCF)
  • B. Metoda kapitalizovaných čistých výnosů
  • C. Metoda ekonomické přidané hodnoty (economic value added = EVA)

  • nejčastěji používané metody pro ocenění fungujícího podniku,
  • kalkulace budoucí / očekávané hodnoty podniku pro jeho vlastníky.