OCENĚNÍ PODNIKU ÚPADCE


V rámci ocenění se pracuje s pojmy:

  • Cena představuje požadovanou / nabízenou / skutečně zaplacenou částku za produkty (zboží / služba),
  • Hodnota odhadnutý údaj vzniklý objektivním (znalec) / subjektivním (odhad kupujícího) posouzením předmětu ocenění / vyjádřený v peněžních jednotkách,

Základní přístupy k ocenění podniku vedou ke stanovení:

  • Tržní hodnoty (reaguje na aktuální stav nabídky / poptávky),
  • Obvyklé ceny (definice na str 8 prezentace).