VOLBA METODY OCENĚNÍ PODNIKU V KONKURSU


B. Metoda kapitalizovaných čistých výnosů

  • nejjednodušší metoda výnosového ocenění = vhodná pro menší podniky,
  • založena na minulé výkonnosti podniku / historických výnosech (3 - 5 let zpětně),
  • hodnota se stanovuje pouze z výnosů pro vlastníky,
  • výsledek = hodnota vlastního kapitálu,
  • hodnotu podniku lze odvodit od tzv. trvale udržitelné úrovně zisku,
  • využití při obtížném odhadu budoucího vývoje,