VOLBA METODY OCENĚNÍ PODNIKU V KONKURSU


C. Metoda ekonomické přidané hodnoty

  • založena na ekonomickém zisku podniku,
  • ekonomický zisk = čistý výnos z provozní činnosti, snížený (-) o náklady na:
    1. cizí kapitál / úroky,
    2. vlastní kapitál,
  • popisuje, jak podnik vytváří hodnotu pro vlastníky,
  • čím je ukazatel vyšší, tím větší hodnotu podnik vytváří.