CENA OBVYKLÁ


Do COB by se neměly projevit vlivy:

  • Mimořádné okolnosti trhu (stav tísně prodávajícího / kupujícího / důsledky přírodních kalamit).
  • Osobní poměry prodávajícího / kupujícího (zejména majetkové / rodinné / osobní vztahy mezi prodávajícím / kupujícím).
  • Zvláštní obliba (zvláštní hodnota přikládaná majetku / službě vyplývající z osobního vztahu k nim).

COB se stanoví výhradně porovnáním (s cenami skutečně dosaženými na trhu u stejných / srovnatelných produktů).