3/ METODY OCEŇOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU (DM)


Nehmotný majetek


Nehmotný majetek představují "majetková práva":

  • průmyslová práva k výsledkům tvůrčí činnosti (vynález / průmyslový vzor / software),
  • práva vyplývající ze souboru výrobně technických / obchodních poznatků (know-how),
  • práva na označení (ochranná známka).

Přihlašování těchto práv se provádí na Úřadě průmyslového vlastnictví.


Nehmotný majetek – ochranná známka

  • Označení tvořené slovně / kresbou / tvarem výrobku, případně jeho obalu, určené k rozlišení výrobků / služeb pocházejících od různých podnikatelů.