METODY OCEŇOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU


Nemovitý majetek


Postup ocenění jednotlivých druhů nemovitého majetku je upraven ZOM a je pravidelně aktualizován prostřednictvím prováděcí vyhlášky, kterou vydává každoročně Ministerstvo financí ČR.


Administrativní cena dle ZOM se stanoví:

  • Výnosovou metodou použije se, v případě pronájmu nemovitostí.
  • Nákladovou metodou je třeba mít podrobný technický popis oceňované nemovitosti (prohlídka nemovitosti / projekt).