Využití COB v praxi


  • stanovení výše daňového základu / vyměření výše daně,
  • cena prodeje / koupě mezi závislými / nezávislými subjekty,
  • prodeje / směny majetku státu,
  • prodeje majetku ve vlastnictví veřejného subjektu (obec / kraj, ...),
  • civilního soudního řízení (občanské / obchodní / daňové / insolvenční řízení),
  • trestního řízení.