1/ OCENĚNÍ PODNIKU ÚPADCE


  • V případě, že podnik je schopen dalšího efektivního / ziskového fungování, je třeba připravit prodej.
  • Pro prodej podniku je přípustná pouze veřejná dražba / výběrové řízení. K tomuto kroku je nutné zpracovat ocenění podniku.
  • Ocenění podniku vyjadřuje hodnotu pomocí peněžní částky. V případě prodeje v rámci musí být hodnota podniku určena ve ZP. Autor ZP je znalec.

Znalec

  • Skládá odborné zkoušky. Poté je na základě rozhodnutí soudu zapsán do seznamu znalců. Zápisem je oprávněn podávat ZP.