DALŠÍ TYPY CEN


Cena administrativní

  • zjištěná dle cenového předpisu (ZOM)

Cena pořizovací

  • cena, za kterou byla věc pořízena v době jejího nákupu

Cena reprodukční

  • cena, za kterou by bylo možno stejnou / porovnatelnou novou věc pořídit v době ocenění

Věcná hodnota

  • reprodukční cena snížená o opotřebení