VOLBA METODY OCENĚNÍ PODNIKU V KONKURSU


2/ Substanční hodnota (hodnota hmotné / nehmotné podstaty podniku)


  • stěžejní metoda pro ocenění podniku v ,
  • reaguje na nedostatky metody účetní hodnoty = stanovuje tržní hodnotu majetku odpovídající dnešní situaci,
  • přecenění jednotlivých aktiv oceňovatelem = hodnota majetku je upravena na aktuální nákladovou hodnotu,
  • výsledek substanční metody = aktualizovaná pořizovací cena.