VOLBA METODY OCENĚNÍ PODNIKU V KONKURSU


2/ Substanční hodnota


VÝHODY (+) NEVÝHODY (-)
poskytuje věrohodné / snadno kontrolovatelné výsledky vyčísluje náklady na znovupořízení / neodráží dokonale tržní hodnotu
stanovuje reprodukční náklady majetku nebere důsledně v úvahu morální zastarání / využití / využitelnost majetkových složek
jde o objektivizované ocenění nebere v úvahu nehmotné / osobní složky podnikání (know-how / vybudovaná obchodní síť / zaměstnanci aj
ukazuje hodnotu majetku k datu ocenění metodicky pracná / časově náročná
nelze se vyhnout subjektivním aspektům oceňovatele