METODY OCEŇOVÁNÍ OBĚŽNÉHO MAJETKU


Pohledávky


  • Příklad srážkových koeficientů (prof. Mařík, Metody oceňování podniku, 2007).
Dní po lhůtě splatnosti Srážkový koeficient v %
do splatnosti 3
po <= 30 9
> 30 <= 90 20
> 90 <= 180 29
> 180 <= 365 68
> 365 100