TRŽNÍ HODNOTA


Tržní hodnota

= odhadnutá částka, za kterou je majetek směněn k datu ocenění mezi a/ koupěchtivým kupujícím a b/ prodejechtivým prodávajícím při transakci mezi samostatnými / nezávislými partnery po náležitém marketingu, ve které by obě strany jednaly informovaně / rozumně / bez nátlaku.


(definice zpracovaná Mezinárodní organizací pro oceňování)