2/ VOLBA METODY OCENĚNÍ PODNIKU V


  • V případě oceňování podniku v je třeba důkladně vybrat metodu odpovídající situaci, v jaké se úpadcův podnik nachází,
  • Jako první se nabízí metoda majetkového ocenění, která vychází z ocenění jednotlivých majetkových položek.

Majetkové ocenění


1/ Ocenění účetní hodnotou

  • lze použít jako orientační hodnotu,
  • ocenění vychází z ocenění majetku / závazků v účetnictví,
  • vychází z historických cen - za kolik byl majetek skutečně v minulosti pořízen.