2/ VOLBA METODY OCENĚNÍ PODNIKU V


  • V případě oceňování podniku v je třeba důkladně vybrat metodu odpovídající situaci, v jaké se úpadcův podnik nachází,
  • Jako první se nabízí metoda majetkového ocenění, která vychází z ocenění jednotlivých majetkových položek.

Majetkové ocenění


1/ Ocenění účetní hodnotou

  • Lze použít výhradně jako orientační hodnotu,
  • ocenění vychází z hodnot majetku / závazků v účetnictví,
  • s ohledem na postupy při oceňování majetku pro účetnictví je její použití omezené.