COB jako porovnávací metoda

VÝHODY (+) NEVÝHODY (-)
Užívání konkrétních cen / tržních hodnot stejných / srovnatelných produktů přímo z trhu. Neexistence / nedostupnost srovnatelných vzorků.
Jednoduchý propočet. Nepřesně definované parametry oceňovaného / porovnávaného vzorku.
Poznatky z praxe / reálné tržní hodnoty. Pracnější příprava srovnatelných dat.
Výsledky se nejvíce blíží realitě. Časově náročné získávání srovnatelných vzorků / cen.
Porovnávané vzorky skutečné / ověřitelné. Nepoužitelná u jedinečných produktů.