VOLBA METODY OCENĚNÍ PODNIKU V KONKURSU


3/ Likvidační hodnota


  • jedna z možností pro ocenění podniku, který již ukončil veškerou činnost a je nepravděpodobné, že by bylo možné jeho činnost obnovit,
  • stanovuje ji IS / likvidátor při konečném rozprodeji.
VÝHODY (+) NEVÝHODY (-)
udává dolní hranici hodnoty podniku předpokládá se prodej po jednotlivých částech = prodejní cena je uvažována nižší
vlastníkovi podniku umožní posoudit situaci podniku / rozhodnout, zda je lepší pokračovat v činnosti / přistoupit k likvidaci reálná likvidační hodnota podniku závisí na schopnosti likvidátora prodat v určitém časovém rámci jednotlivé majetkové položky.