VOLBA METODY OCENĚNÍ PODNIKU V KONKURSU


Výnosové metody


  • Metody výnosového ocenění mají rozhodující roli při oceňování fungujících podniků,
  • v se takřka nepoužívají,
  • pokud jsou vybrané části podniku ziskové, je na zvážení KM / IS použít tuto metodu výnosového ocenění,
  • z výše uvedeného vyplývá, že ocenění podniku v má svá specifika. Základ ocenění se neliší od běžných postupů, které jsou využívány u prosperujících podniků,
  • základem ocenění je stanovení substanční hodnoty podniku, protože v insolvenci může dojít k situaci prodeje části podniku,
  • v případě fungujících výrob, je možné provést i výnosové ocenění.