METODY OCEŇOVÁNÍ OBĚŽNÉHO MAJETKU


Pohledávky


  • Krátkodobé / dlouhodobé úročené pohledávky oceníme na úrovni nominální hodnoty,
  • dlouhodobé pohledávky neúročené je třeba přepočítat na současnou hodnotu,
  • pohledávky po lhůtě splatnosti i některé krátkodobé pohledávky (na několik měsíců) je vhodné přepočítat na současnou hodnotu,
  • základem výpočtu je bezriziková úroková míra použitá pro výnosovou hodnotu,
  • hodnota pohledávek je snižována o hodnotu nedobytných pohledávek a krácena o část hodnoty těch pohledávek, jejichž splatnost je nejistá.