Úvod

První část šesté (6) přednášky bude věnována mimosoudnímu postupu při odstraňování ekonomické krize v podniku.

Poté sekvenčně popíšeme procesy soudního řešení krize (insolvence).

Insolvenční řízení představuje vzájemné propojení ekonomicko-právních procesů, které umožňují vyřešení nepříznivé ekonomické situace.

Nejčastější projev insolvence (krize) je konkursní řízení.