POSTUP SANACE PODNIKU


[A] SANACE


Sanace

= ozdravení, finanční / organizační stabilizace ztrátového systému (firma / stát / obec).

Předpokladem pro úspěšný proces je kvalitně zpracovaný sanační plán v členění:


1/ Řízení

  • Informovanost zaměstnanců (pravidelné porady),
  • management kvality (zavedení norem kvality ISO),
  • finanční / technický controlling (systém hodnocení kvality),
  • optimalizace nákupních / odbytových operací (snížení zásob / zkrácení doby skladování),
  • optimalizace doby trvání zakázek (větší počet zaměstnanců).