INSOLVENČNÍ ŘÍZENÍ – POJMY


Insolvenční rejstřík

= vykonává dohled nad činností ostatních procesních subjektů (insolvenční správce / věřitelé / úpadce) / rozhoduje o záležitostech s tím souvisejících (dohlédací činnost).

  • Smyslem je zajistit plynulý průběh / naplnit účel insolvenčního řízení (maximální uspokojení (splátka) dluhů firmy v krizi (úpadce).