POSTUP SANACE PODNIKU


5/ Obchod

  • Nový zákaznický segment / nové trhy (změna marketingová strategie),
  • zavedení obchodního reportingu / hodnocení,
  • přehodnocení cenové politiky / politiky prodeje / propagace / servisu.

6/ Finance

  • Snížení nároků na pracovní kapitál / zlepšení jeho stavu (likvidita),
  • zvýšení rentability programem hospodárnosti / úspor,
  • optimalizace úvěrového zatížení.