3/ SOUDNÍ POSTUP ŘEŠENÍ KRIZE – ZÁKLADNÍ POJMY


Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, nahradil od 1. ledna 2008 předchozí úpravu řešení ekonomické krize dle zákona o konkursu a vyrovnání.

Zákon vymezuje insolvenční řízení a jeho čtyři (4) způsoby řešení úpadku (ekonomické krize)

Pozitivem zákona je možnost provozování podniku v režimu reorganizace, kterou se rozumí:

  • postupné uspokojování pohledávek věřitelů při zachování provozu dlužníkova podniku,
  • ekonomické ozdravení podniku dle soudem schváleného reorganizačního plánu,
  • průběžná kontrola plnění plánu ze strany autorit (věřitelé / soudy).