INSOLVENČNÍ ŘÍZENÍ – POJMY

Insolvenční věřitelé

= jsou účastníky insolvenčního řízení.

  • Uplatňují své právo na úhradu pohledávek vůči dlužníkovi.

Insolvenční správce

= specializovaná osoba, pověřená zajištěním činností souvisejících s úpadkem (reorganizací, konkursy a oddlužením úpadců).

  • Činnost zahrnuje především zjišťování / soupis majetkové podstaty / oceňování majetku a jeho správu / zpeněžování / nakládání s výtěžkem zpeněžení.

Majetková podstata

= veškerý majetek určený k uspokojení dlužníkových věřitelů.