4/ SOUDNÍ POSTUP ŘEŠENÍ KRIZE – PRŮBĚH


Návrh na zahájení insolvenčního řízení


  • Návrh na zahájení může podat dlužník, nebo věřitel dlužníka,
  • povinnost podat insolvenční návrh má dlužník, který je:
    • právnickou osobou (PO),
    • fyzickou osobou – podnikatelem (FO),
  • a to bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděl o svém úpadku,
  • povinnost podat insolvenční návrh se netýká FO / občanů (nepodnikatelů).