INSOLVENČNÍ ŘÍZENÍ – POJMY


Soupis majetkové podstaty

  • Veřejná listina, která insolvenčního správce opravňuje ke zpeněžení majetku zapsaných do této listiny,
  • veřejně dostupný na www.justice.cz, sekce "insolvenční rejstřík".

Věřitelský výbor

= orgán věřitelů tvořený zástupci věřitelů zvolenými na schůzi věřitelů.

  • Vykonává dohled nad činností krizového manažera / insolvenčního správce.

Zajištěný věřitel

= jde o věřitele, jehož pohledávka je zajištěna majetkem, který náleží do majetkové podstaty.