PRŮBĚH INSOLVENČNÍHO ŘÍZENÍ


Úpadek ve formě předlužení


Dlužník je v úpadku formou předlužení:

  • má-li více věřitelů (není v úpadku, má-li pouze 1 věřitele),
  • souhrn jeho závazků převyšuje hodnotu jeho majetku.

Při stanovení hodnoty dlužníkova majetku se přihlíží k dalšímu provozování jeho firmy, lze-li důvodně předpokládat, že dlužník může v provozu podniku pokračovat.