PREVENCE PODNIKOVÝCH KRIZÍ


Předpoklady / nástroje pro účinnou prevenci vzniku krize:

  • znalost rizikových oblastí (ochrana PC dat / konkurence / fluktuace / likvidita / ekonomické vztahy s partnery),
  • prevence / řešení krize je doména top managementu,
  • aktivní komunikace s a/ médii, b/ okolím,
  • snaha o eliminaci rizik nesmí ohrozit celkovou ekonomickou rovnováhu podniku (zvýšení objemu výrobního procesu (delší pracovní doba / odpad nebezpečných látek), který může vést k ohrožení zdraví zaměstnanců / životního prostředí).