POSTUP SANACE PODNIKU


Průběh ozdravného procesu organizace:

  1. etapa začátek krizeobjevují se prvotní symptomy krize (nedostatek finančních prostředků),
  2. etapa analýza situacestanovení krizového plánu (povolání krizového týmu / manažera),
  3. etapa uplatnění plánucílem je stabilizace / zastavení pádu (stabilizace podniku),
  4. etapa první účinky plánukřivka hodnot / vývoje se obrací směrem vzhůru class="napr"(splnění krizového plánu),
  5. etapa druhé pozitivní účinky plánukřivka pokračuje v rostoucím trendu (dostatek finančních prostředků),
  6. etapa plán obnovy růstuspolečnost je na hranici ekonomické soběstačnosti a jsou zřetelné růstové projevy nad tuto hranici.