PRŮBĚH INSOLVENČNÍHO ŘÍZENÍ


Úpadek ve formě platební neschopnosti


Dlužník je v úpadku formou platební neschopnosti, jestliže :

  • více věřitelů (není v úpadku, má-li pouze 1 věřitele),
  • peněžité závazky po splatnosti delší než třicet (30) dnů (nahrazuje dosavadní termín "delší doba" lhůtou, od níž se v obchodně-právních vztazích odvozuje právo na zaplacení úroku z prodlení),
  • peněžité závazky (nedostatek finančních prostředků), které není schopna hradit.