POSTUP SANACE PODNIKU


4/ Personalistika

  • Přebudování řídicího týmu (výměna ekonomického ředitele),
  • optimalizace organizačního schématu (podřízení ekonomických odborů krizovému manažerovi),
  • dělba pravomocí / odpovědností (jasné pracovní předpisy),
  • budování pozitivního sociálního klimatu (odměňování nadstandardních výkonů zaměstnanců),
  • aktivace pocitu spoluřízení zaměstnanci (naslouchání názorům zaměstnanců na poradách).