INSOLVENČNÍ ŘÍZENÍ – POJMY


Konkurs jako likvidační forma řešení, v rámci toho se věřitelé uspokojí z výtěžku zpeněžení majetkové podstaty dlužníka.

Zpřísnila se povinnost PO / FO podat na sebe insolvenční návrh, když zjistí, že jsou v úpadku.

Dlužník

= osoba, která má vůči věřiteli závazek, nejčastěji peněžní.
= v insolvenčním řízení pak představuje osobu, která není schopna své závazky uhradit.

Dlužník disponuje v rámci insolvenčního řízení řadou práv i povinností:

  • právo, pokud jde o podnikatele, tak i povinnost podat insolvenční návrh poté, co se dozvěděl, že se nachází v úpadku,
  • právo navrhnout povolení reorganizace / oddlužení / moratoria,
  • popírat pravost / výši a pořadí všech přihlášených pohledávek,
  • povinnost poskytnout součinnost při zjišťování majetkové podstaty.