INSOLVENČNÍ ŘÍZENÍ – POJMY


Insolvenční rejstřík

= informační systém, který zajišťuje publicitu o insolvenčních řízeních / umožnuje sledování jejich průběhu.

tři (3) části:

  • seznam insolvenčních správců,
  • seznam dlužníků,
  • insolvenční spisy (elektronická podoba papírového soudního spisu obsahuje a/ rozhodnutí insolvenčního soudu vydaná v insolvenčním řízení b/ veškerá podání, která se vkládají do soudního spisu ohledně dlužníka).