PRŮBĚH INSOLVENČNÍHO ŘÍZENÍ


Způsoby řešení úpadku


Způsobem řešení úpadku / hrozícího úpadku je:

  • konkurs jako likvidační forma za situace, kdy dlužník fakticky nepodniká, věřitelé se uspokojí z prodeje majetku dlužníka,
  • reorganizace je určená pro firmy, kde je ekonomickým smyslem zachovat provoz / postupně uspokojovat pohledávky věřitelů,
  • oddlužení určené primárně pro dlužníky, které nemají dluhy z podnikání (dlužník splatí část svých dluhů s tím, že zbytek dluhů zaniká).