POSTUP SANACE PODNIKU


Cíle krizového řízení:

  • Konsolidace – firma není v krizi jako celek, lze řešit odstraněním slabých prvků / stránek (ztrátové produkty / zaměstnanci / prodej zbytného majetku).
  • Revitalizace – cílem je zabránit zániku podniku. Kritériem je zachování zaměstnanosti. Management je nucen oddělit z podniku část s perspektivou dalšího rozvoje / zbytek zlikvidovat (zachování výroby přízí a likvidace všech ostatních provozu textilky).
  • Likvidace – kroky, které vedou k výmazu společnosti z obchodního rejstříku.