2/ MIMOSOUDNÍ POSTUP ŘEŠENÍ KRIZE


Podstata vlastníci firmy /management se dohodnou s věřiteli na zachování fungování podniku.

Problémy firmy se řeší neveřejně / nedochází k poškození image podniku (ekonomické / obchodní / technické / životní prostředí / zaměstnanci).


Proces záchrany podniku prochází následujícími fázemi:

  1. zjištění skutečného stavu podniku ekonomickou analýzou,
  2. odhalení reálné příčiny krize,
  3. návrh řešení s ohledem na změnu produkce / finančních toků / zaměstnanosti,
  4. vypracování sanačního plánu,
  5. realizace dlouhodobého sanačního plánu (nikoliv nárazové / krátkodobě).