POSTUP SANACE PODNIKU


[B] RESTRUKTURALIZACE


Restrukturalizace

= proces, kdy současný / budoucí stav určuje krizový management (odlišný od původního managementu).

  • Firma (části) se neléčí jako celek, pouze se provozují zdravé části,
  • je nutné mít zpracovaný restrukturalizační plán,
  • základem restrukturalizačního plánu je poznání současného stavu.

Podstatou restrukturalizace je soubor opatření k:

  • odstranění krizového stavu podniku v reorganizaci,
  • postupné uspokojování pohledávek dle schváleného plánu (nutný souhlas autority – věřitelů / insolvenčního soudu),
  • průběžná kontrola věřitelů nad provozem podniku / plnění reorganizačního plánu.