PRŮBĚH INSOLVENČNÍHO ŘÍZENÍ


Rozsah majetkové podstaty


Majetkovou podstatu představuje majetek určený k uspokojení dlužníkových věřitelů (úhradě dluhů).

Tvoří zejména:

  • peněžní prostředky (pokladna / běžný účet),
  • věci movité / nemovité,
  • podnik / jeho část,
  • akcie / jiné cenné papíry,
  • obchodní podíly,
  • dlužníkovy peněžité / nepeněžité pohledávky,
  • dlužníkova mzda / plat / důchod.