POSTUP SANACE PODNIKU


2/ Hospodaření

  • Optimalizace fixních / ostatních nákladů (koncentrace výroby do jedné haly / redukce zaměstnanců / prodej nepotřebných majetků).

3/ Výroba

  • Optimalizace výrobních kapacit (doplnění produktové řady o cenově dostupnou řadu s efektem vytížení výrobní kapacity),
  • zvýšení technické úrovně / kvality produkce (návrhy zaměstnanců / externích odborníků / ISO),
  • zkrácení časů výroby (technicky / finančně),
  • flexibilita produkce (zakázková výroba nástrojů),
  • úprava (zúžení / rozšíření) sortimentu (levná produktová řada).