POSTUP SANACE PODNIKU


Zásady pro ozdravení:

  • reagovat okamžitě / nutná schopnost celkové analýzy / nalezení řešení (snížení počtu zaměstnanců),
  • nikdy nenechat problémy bez řešení (konzultace / porady),
  • vědět, že účetnictví ne vždy odráží realitu (předvídat ekonomické výsledky),
  • neváhat přijmout opatření k maximálním úsporám (krizový manažer / tým),
  • personální změny, začít od nejvyšších řídících úrovní (výpovědi manažerů / ředitelů),
  • nezbytnost je dosáhnout kladné likvidity (dostatek finančních prostředků),
  • zintenzivnit vnitřní komunikaci k nové motivaci pracovníků (odměny / 13 plat / firemní pc),
  • neuzdravovat produktové "mrtvoly" (vyrábět ziskové produkty),
  • umět stanovit reálné cíle (stanovení týdenních / měsíčních plánů).