1/ PREVENCE PODNIKOVÝCH KRIZÍ

Identifikace rizik / následný rozbor umožní použít účinná opatření, zaměřená na jejich odstranění.

Riziko = míra potenciální ztráty v okolí firmy. (ekonomické výsledky / důvěra vnitřního okolí / image podniku)


Účinná prevence proti vzniku krize předpokládá:

  • systematickou / pravidelnou identifikaci potenciálních rizik,
  • znalost fungování podniku,
  • znalost rizik okolí klientů / dodavatelů / konkurence,
  • předpověď (predikce) rizik / prevence krizí.