INSOLVENČNÍ ŘÍZENÍ – POJMY


Oddlužení (osobní bankrot)

Určený dlužníkům, kteří nemají dluhy z podnikání.

Případný dluh z podnikání nebrání řešení dlužníkova úpadku oddlužením, pokud:

  1. s tím souhlasí věřitel, o jehož pohledávku jde,
  2. jde o pohledávku věřitele, která zůstala neuspokojena po skončení insolvenčního řízení, ve kterém insolvenční soud zrušil konkurs na majetek dlužníka podle § 308 odst. 1 písm. c) nebo d),
  3. jde o pohledávku zajištěného věřitele.

Oddlužení umožňuje dlužníkům vyrovnat své závazky dvěma (2) způsoby:

  • jednorázovým zpeněžením majetkové podstaty,
  • plněním splátkového kalendáře.