Úvod

Strategické PLÁNOVÁNÍ je výchozím rozhodovacím procesem organizace.

Při vytváření podmínek pro efektivní práci jednotlivců pracujících ve skupině je nejdůležitějším úkolem manažera dosáhnout jistoty, že každý pochopil účel / cíle práce skupiny včetně metod pro jejich dosažení.

Jestliže má být skupinové úsilí efektivní, musí lidé vědět, co je třeba udělat. To je cílem PLÁNOVÁNÍ.


Pro snazší pochopení problematiky je text doplněn konkrétními příklady na firmě, zaměřené na podnikání v oblasti sportu, cyklistiky - Begy Bikes, s. r. o. (dále jako {BB}).