7/ DLP

DLP / 04

Konečné řešení zadání ve své fiktivní firmě student vypracuje písemně. Vypracovaná zadání bude student odevzdávat pravidelně po každém cvičení s tím, že v závěru bude moci sám porovnat, nakolik bylo jeho podnikatelské rozhodování v jednotlivých problematikách konzistentní a zda by bylo schopno obstát v praxi.

Úkoly

  1. Graficky znázorněte poslání Vaší společnosti. Komentář grafu s uvedením příkladů bude minimálně na 15 řádků. 1, 2
  2. Pojmenujte slovně / obrazem pět (5) položek produktového portfolia. K jednotlivým položkám naplánujte strategii s výhledem na tři (3) roky. 1, 2
  3. Identifikujte pomocí SWOT analýzy pozici firmy na trhu. 1, 2